Pek-Mont

Historia firmy

Firma "PEK-MONT" rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku pod nazwą Zakład Obsługi Technicznej Przemysłu Rolno - Przetwórczego "Pek-Mont" Spółka Cywilna. Spółka mieściła się na 60 m2 powierzchni produkcyjnej i początkowo zatrudniała 3 osoby. Pierwszymi wykonanymi urządzeniami były komory wędzarnicze i drobny sprzęt dla zakładów mięsnych.

Szybki rozwój firmy rozpoczął się od maja 1992 roku. Na nowo zakupionym terenie rozpoczęto budowę hal produkcyjnych o powierzchni kilku tysięcy m2. Szybko wzrosło zatrudnienie, które w 1995 roku wynosiło prawie 70 osób.

W marcu 2004 roku firma przekształciła się w spółkę jawną, której prezesem został Tadeusz Peciakowski. Zmiany przekształceniowe zaowocowały jeszcze szybszym rozwojem spółki. Firma wprowadziła i stosuje do dzisiaj System Zarządzania Jakością, co zostało potwierdzone nadanym w maju 2004 roku Certyfikatem TuV CERT potwierdzającym zgodność Systemu z normą ISO 9001:2000.

Od czerwca 2008 roku firma funkcjonuje pod nazwą PEK-MONT Spółka z o.o. i ciągle powiększa swoje możliwości produkcyjne poprzez wdrażanie coraz nowszych technologii.